Добре дошли в Обучителната платформаGo4DiGreen

Платформата предоставя отворен достъп до 15 обучителни модула (курсове) за дигитално и екологично предприемачество. Обучителните модули обхващат цикъла на реализиране на зелен бизнес в Европа - разработване, планиране и реализиране на вашата зелена бизнес идея. Модулите за обучение, базирани на картата за умения на Европейската асоциация за сертификация и квалификация за зелени предприемачи. Всеки обучителен модул дава възможност да проверите знанията си и да получите сертификат от Европейската асоциация за сертификация и квалификация. Освен това имате възможност да получите общ сертификат, обхващащ всички модули.


  Налични курсове

  В този модул ще  научите ...

  · За цифровите инструменти за организиране на информация, данни и съдържание.

  · Как да развиваме креативни и целенасочени идеи.

  · Къде да намерите подходящи данни, информация и цифрово съдържание и как да получите достъп до тях.

  · За прости дигитални инструменти за създаване на екологични знания и иновации.

  Вход в модула

   

   В този модул ще научите...

  · Да оценята въздействието на етичните и устойчиви идеи, възможности и действия.

  · Да оценята въздействието на етичните и устойчиви идеи, възможности и действия.

  · Да прилага етично мислене към процесите на потребление и производство.

  · За откриване на достоверността и надеждността на данните, информацията и тяхното цифрово съдържание.

  Вход в модула


    В този модул ще научите...

  · За оценка на вашите силни и слаби страни във връзка с възможностите за зелен бизнес.
  · Да показват съпричастност към другите, да слушат активно и да ценят разнообразието като възможен източник на идеи и възможности.
  · Да разпознаете къде вашата собствена цифрова компетентност трябва да бъде подобрена

  Вход в модула


  В този модул ще научите...

  · Да разберете как ресурсите издържат по-дълго чрез повторна употреба, ремонт, рециклиране

  · Да се обсъдят принципите на кръговата икономика и ефективността на ресурсите.

  · Да използвате вашето въображение и способности, за да идентифицирате възможности за създаване на стойност

  · Да прави разлика между приемливи и неприемливи рискове.

  Вход в модула


  В този модул ще научите...

  · Ролята на информацията и знанието играят за намаляване на несигурността, неяснотата и риска.

  · Примери за извличане на максимума от идеи и възможности.

  · Придвиждане и постигнае на цели

  Вход в модула